ШУМАДИСКИ одјек : Орган шумадиских самосталних радикала / власник и одговорни уредник Мика Маринковић. - Год. 1, бр. 1 (13. јул 1903)-год. 7 (1909). - Крагујевац : [б. и.], 1903-1909 (Крагујевац : Штампарија Радивоја Јовановића). - 49 cm

Цена за Србију годишње 12 дин, за иностранство 20 дин. у злату. - Види: Библиографија периодике Крагујевца 1 / Нинослава Милановић. - Крагујевац, 1997, 028
ISSN 0000-0000
329
COBISS.SR-ID 512170589, Бројеви: 1903. година